Geodezie

a projekční činnost

Druh činnosti:
– vyhotovování geometrických plánů
– zaměřování novostaveb
– dělení pozemků
– zaměřování liniových staveb (silnice, kabely)
– vytyčování hranic pozemků a staveb
– dokumentace provedení staveb
– účelové mapování malých i velkých formátů (podklady pro projekt)
– vyhotovování technických map (GIS)
– projektování drobných staveb
– zpracování zaměření dle metodik jednotlivých zadavatelů (RWE, ZČE, …)
– konzultace (bezplatné poradenství v oblasti geodezie) ZDE

Napsat komentář